COACHING FÖRETAG

Företagscoaching

Vill du utvecklas i din roll som ledare och maximera potentialen hos era medarbetare? Essentia Hälsa erbjuder skräddarsydd företagscoaching på individnivå. Professionell coaching för företag ger ny energi, förbättrad arbetshälsa och stärker er verksamhet. 
 Välkommen att boka rådgivning!

VINSTER MED COACHING FÖRETAG

Varför välja företagscoaching?

Strävar ditt företag mot att maximera potentialen hos ledare och team? Är du som företagsledare mån om att dina medarbetare är motiverade och trivs på arbetet? Då är företagscoaching den investering som ditt företag behöver.  

Vad är företagscoaching?
Företagscoaching är en skräddarsydd och målinriktad metod för att stödja utveckling på individ- och gruppnivå. Genom att ta hjälp av en professionell coach kan ditt företag skapa och bibehålla en arbetsmiljö med  strukturerade och motiverade arbetslag.

Fördelar med coaching för företag
Stärkt företagskultur, ökad motivation, bättre ledarskap och tydligare kommunikation är bara några positiva effekter med coaching för företag. Vinsterna med företagscoaching är:

- Stärkt ledarskap
- Ökad produktivitet och lönsamhet
- Motiverade medarbetare
- Ökad arbetshälsa och mindre sjukfrånvaro
- Starkare sammanhållning

- Ny energi till ledare och medarbetare

Vill du veta hur coaching kan stärka ditt företag? Kontakta Essentia Hälsa så berättar vi mer.
Kontakta oss för mer information
Fördelarna med coaching för företag
personer från samma arbetsplats gör yoga tillsammans på en gräsmatta
Stärkt företagskultur
I coachingarbetet analyserar vi er företagskultur och skapar en strukturerad dialog samt plan hur ni som företag kan stärka ert företag. Genom att fokusera på företagskulturen kan vi tillsammans skapa en miljö där medarbetarna trivs och arbetar mot gemensamma mål.
en persons hand rör vid en datormus i ljus kontorsmiljö
Ökad motivation 
Genom en tydlig coachingprocess kan vi inspirera och motivera medarbetarna att prestera på sin högsta nivå. Ökad engagemang och motivation i ert arbetsteam förbättrar dynamiken vilket leder till stärkt samarbete och bättre resultat.
ett arbetsteam som slår sina händer ihop i en hög i mitten för att markera bra jobbat
Stärkt ledarskap och tydligare kommunikation
Genom att coacha ledare och medarbetare kan vi förbättra ledarskapet samt skapa en tydligare och effektivare kommunikation inom företaget. Ett stärkt ledarskap skapar en starkare och mer engagerad arbetsstyrka.
VÅRT ARBETSSÄTT

Företagscoaching - 
Så här går det till

Att anlita mig, Charlotte, som företagscoach betyder att du får tillgång till en person med erfarenhet och kunskap inom verksamhetsutveckling, organisationsutveckling och personlig utveckling.

Individuell coaching företag
Jag som coach skräddarsyr upplägget efter era behov, er verksamhet och de individer som arbetar hos er. För att åstadkomma långsiktig förändring på djupet jobbar jag med individuell coaching  som stärker den enskilde medarbetaren likaväl som gruppen. I coachingarbetet utgår vi från ledare och medarbetares individuella värderingar, erfarenheter och beteendemönster.  Varje coachingprocess är unik!

I coachingprocessen tar jag som coach ansvar för att:
• Vara processledare.
• Informera och dela kunskap om metoder.
• Hålla fokus på att utveckla och skapa värde för både individen samt organisationen.
• Ställa frågor som hjälper er som företag framåt i processen.
• Tillhandahålla ett mentorskap med erfarenhetsbaserade förslag för att skapa varaktiga resultat.
• Hjälpa er som företag att följa överenskomna aktiviteter och fokusera på målsättningar.
• Följa ICF’s regelverk gällande professionell coaching och dess konfidentialitet.

Coaching som gynnar er företagsverksamhet 
Företagscoaching bygger på era styrkor med grund i era personligheter och beteendemönster, vilka i olika grad påverkar gruppens dynamik samt processer. Genom att medvetandegöra ledare och medarbetares sätt att interagera skapas nya förutsättningar till utveckling, förändrade attityder samt beteenden som gynnar er företagsverksamhet.

Förändring inifrån skapar en hållbar förändring över tid.

Kontakta oss för mer information
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram