PRODUKTER

Eteriska oljor - Young Living

Young Living – Världsbäst på oljor!
Young Living har med skor kunskap tagit fram en uppsättning oljor utvunna ur plantor från olika delar av världen. Varje växt har ett system av små molekyler som agerar som skydd mot angrepp och för att bevara livskraften i växten. Dessa molekyler påverkar också oss människor som levande varelser. Genom att använda växternas bidrag kan vi leva ett rikare liv.
YOUNG LIVING

Seed to Seal

Young Living är det enda företaget i världen som tillhandahåller oljor som är framtagna från frö till förseglad produkt. Så kallat ”Sead to Seal”. Genom att odla frön i jord vars jordmån är förberedd under 5 år för att skapa en ekologisk grund följer man sedan noggrant plantans tillväxttid, man använder sin kunskap om växternas skyddsmekanismer och använder oljor som ogräsmedel, man skördar under den tid på året och dygnet när plantan har som mest att ge, sedan sker noggranna tester så att produkten till dig och mig håller den goda kvaliteten som eftersträvas. Detta är en mycket omfattande och krävande process. Här kompromissas inte med kvalitén.

I min strävan att må så bra som möjligt och optimera min egen hälsa och samtidigt minimera kemikalier i min omgivning har jag funnit enorm tillfredsställelse i eteriska oljor. De är otroligt mångsidiga och har en omedelbar påverkan på vår hälsa. 2016 började jag använda Young Livings Eteriska Oljor som är 100% rena av hög terapeutisk kraft och tycker de är fantastiska! Hittills har jag använt dem främst på följande sätt:
YOUNG LIVING

Startkit

För att komma igång med din oljiga resa och för att stötta ditt välmående rekommenderar jag ett startkit som innehåller hela 12 oljor och en doftspridare som du själv väljer. Doftspridaren för att förbättra luften och skapa förutsättningar för molekylerna att nå din kropp på ett lätt sätt. 2 provförpackningar av NingXia Red – Liv i en dryck fylld av antioxidanter!

Är du redan nu nyfiken och vill beställa ditt startpaket?  Har du några frågor kan du alltid kontakta mig.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram